top of page
ท่อพีวีซีแข็ง เกษตร (uPVC Pipe for Agricultural Use)

ท่อพีวีซีแข็ง เกษตร (uPVC Pipe for Agricultural Use)

ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ในงานเกษตร ชลประทาน และระบบท่อรับความดันต่ำ
ผลิตตามมาตรฐานของแต่ละผู้ผลิต
มี 2 ประเภทคือ


1. ท่อพีวีซีแข็งปลายธรรมดา
ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร

2. ท่อพีวีซีแข็งปลายบาน ต่อด้วยน้ำยา
นำมาขึ้นรูปเป็นท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา เพื่อความสะดวกในการต่อท่อ ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย
ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร


 

 

สี: เทา
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  จำนวนท่อน/มัด
  10 1/4" 18.15 50
  15 3/8" 26.00 50
  18 1/2" 31.65 50
  20 3/4" 41.00 50
  25 1" 54.75 25
  35 1-1/4" 73.00 10
  40 1-1/2" 84.00 10
  55 2" 121.50 10
  65 2-1/2" 190.00 -
  80 3" 276.00 -
  100 4" 401.00 -
  125 5" 660.00 -
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page