top of page
พีวีซี งออากาศมือ (PVC Vent Tee: DS)

พีวีซี งออากาศมือ (PVC Vent Tee: DS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ไม่มีความดัน เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
ผลิตตาม มอก.1410-2540

สเปค: Click

สี: ฟ้า
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  40x20 1-1/2"x3/4" 32.00
  55x25 2"x1" 43.00
  65x25 2-1/2"x1" 53.00
  65x55 2-1/2"x2" 76.00
  80x25 3"x1" 77.00
  80x40 3"x1-1/2" 85.00
  150x25 6"x1" 504.00
  150x55 6"x2" 524.00
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page