top of page
พีวีซี งออากาศ (PVC Vent Tee: DS)

พีวีซี งออากาศ (PVC Vent Tee: DS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ไม่มีความดัน เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
ผลิตตาม มอก.1410-2540

สเปค: Click

สี: ฟ้า
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  100x18 4"x1/2" 90.00 20
  100x20 4"x3/4" 90.00 20
  100x25 4"x1" 90.00 20
  100x40 4"x1-1/2" 95.00 20
  100x55 4"x2" 105.00 20
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page