top of page
พีวีซี สามทาง 90 เกษตร (PVC Tee for Agricultural Use: AS)

พีวีซี สามทาง 90 เกษตร (PVC Tee for Agricultural Use: AS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ความดันต่ำ และใช้กับท่อเกษตร
ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย

สเปค ขนาด 1/4" - 3/4": Click

สเปค ขนาด 1" - 4": Click

สี: เทา
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  10 1/4" 2.90 150
  15 3/8" 4.10 100
  18 1/2" 4.80 100
  20 3/4" 6.60 70
  25 1" 10.00 100
  40 1-1/2" 19.00 40
  55 2" 20.50 25
  65 2-1/2" 58.00 16
  80 3" 100.00 10
  100 4" 160.00 10
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page