top of page
พีวีซี สามทาง 90 (PVC Tee: PS)

พีวีซี สามทาง 90 (PVC Tee: PS)

ใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่มีความดัน
ผลิตตาม มอก.1131-2535

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  18 1/2" 4.80 100
  20 3/4" 6.60 70
  25 1" 12.50 35
  35 1-1/4" 17.80 20
  40 1-1/2" 25.70 15
  55 2" 40.10 20
  65 2-1/2" 87.80 10
  80 3" 157.00 10
  100 4" 340.00 4
  125 5" 720.00 1
  150 6" 2,300.00 1
  200 8" 11,511.00 1
  250 10" 16,792.00 1
  300 12" 24,000.00 1
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page