top of page
พีวีซี ข้อต่อตรงมือช่วงสั้น (PVC Socket - Short Type)

พีวีซี ข้อต่อตรงมือช่วงสั้น (PVC Socket - Short Type)

ใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่มีความดัน
ผลิตตาม มอก.1131-2535

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
      PVC 5 PVC 8.5 PVC 13.5
  125 5" - 125.00 177.00
  150 6" 151.00 192.00 294.00
  200 8" 276.00 400.00 667.00
  250 10" 557.00 765.00 1,184.00
  300 12" 962.00 1,243.00 1,995.00
  350 14" - 2,015.00 2,792.00
  400 16" - 2,792.00 3,910.00
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page