top of page
พีวีซี ข้อต่อตรงร้อยสาย (PVC Socket For PVC Conduit)

พีวีซี ข้อต่อตรงร้อยสาย (PVC Socket For PVC Conduit)

 

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  สีเหลือง และ สีขาว

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  15 3/8" 2.40 150
  18 1/2" 2.90 220
  20 3/4" 3.70 140
  25 1" 6.10 80
  35 1-1/4" 9.10 45
  40 1-1/2" 11.70 40
  55 2" 18.30 50
  65 2-1/2" 30.10 20
  80 3" 50.00 20
  100 4" 90.00 8
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page