top of page
พีวีซี ข้อต่อตรงร้อยสาย (PVC Socket For PVC Conduit: JIS)

พีวีซี ข้อต่อตรงร้อยสาย (PVC Socket For PVC Conduit: JIS)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐาน JIS

สี: ขาว
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  15 3/8" 4.28 200
  18 1/2" 4.28 100
  20 3/4" 4.82 90
  25 1" 10.70 50
  35 1-1/4" 25.68 30
  40 1-1/2" 32.10 20
  55 2" 38.52 12
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page