top of page
พีวีซี ข้อต่อตรงร้อยสาย BS (PVC Socket For PVC Conduit: BS)

พีวีซี ข้อต่อตรงร้อยสาย BS (PVC Socket For PVC Conduit: BS)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐาน BS

สี: ขาว
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  16 3/8" 4.28 300
  20 1/2" 4.28 200
  25 3/4" 4.82 120
  32 1" 10.70 60
  40 1-1/4" 25.68 50
  50 1-1/2" 32.10 40
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page