top of page
พีวีซี ข้อต่อตรงเกษตร (PVC Socket: AS)

พีวีซี ข้อต่อตรงเกษตร (PVC Socket: AS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ความดันต่ำ และใช้กับท่อเกษตร
ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย

สเปค: Click

สี: เทา
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  15 3/8" 2.40 150
  18 1/2" 2.90 220
  20 3/4" 3.70 140
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page