top of page
พีวีซี ข้อต่อตรงเกษตร มือ (PVC Socket: AS)

พีวีซี ข้อต่อตรงเกษตร มือ (PVC Socket: AS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ความดันต่ำ และใช้กับท่อเกษตร
ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย

สเปค: Click

สี: เทา
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  10 1/4" 2.20 200
  15 3/8" 2.30 150
  18 1/2" 2.40 220
  20 3/4" 2.80 140
  25 1" 3.20 80
  35 1-1/4" 4.50 230
  40 1-1/2" 6.90 150
  55 2" 11.00 80
  65 2-1/2" 16.00 40
  80 3" 24.00 30
  100 4" 38.00 14
  125 5" 91.00 1
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page