top of page
พีวีซี ข้อต่อตรงบาง (PVC Socket : DS)

พีวีซี ข้อต่อตรงบาง (PVC Socket : DS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ไม่มีความดัน เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
ผลิตตาม มอก.1410-2540

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  35 1-1/4" 5.00 130
  40 1-1/2" 5.40 100
  55 2" 7.50 130
  65 2-1/2" 14.40 20
  80 3" 23.10 45
  100 4" 32.70 20
  125 5" 105.00 12
  150 6" 175.00 10
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page