top of page
พีวีซี ท่อสั้นชนิดต่อด้วยแหวนยาง (PVC Single Rubber Ring Socket)

พีวีซี ท่อสั้นชนิดต่อด้วยแหวนยาง (PVC Single Rubber Ring Socket)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อรับความดัน
แบ่งออกเป็น 2 สี ได้แก่ สีฟ้าสำหรับท่อประปาและน้ำดื่ม และสีเทาสำหรับท่อใช้ในอุตสาหกรรม มี 3 ชั้นคุณภาพ ได้แก่ PVC 5, 8.5, 13.5
ผลิตตาม มอก.1131-2535

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
      PVC 5 PVC 8.5 PVC 13.5
  55 2" 95.00 106.00 130.00
  65 2-1/2" 100.00 118.00 153.00
  80 3" 106.00 124.00 165.00
  100 4" 177.00 218.00 283.00
  125 5" 289.00 365.00 500.00
  150 6" 318.00 436.00 583.00
  200 8" 521.00 701.00 1,024.00
  250 10" 845.00 1,172.00 1,748.00
  300 12" 1,443.00 1,942.00 2,736.00
  350 14" 1,952.00 2,700.00 3,701.00
  400 16" 2,982.00 4,030.00 5,858.00
  450 18" กรุณาสอบถาม กรุณาสอบถาม กรุณาสอบถาม
  500 20" กรุณาสอบถาม กรุณาสอบถาม กรุณาสอบถาม
  600 24" กรุณาสอบถาม กรุณาสอบถาม กรุณาสอบถาม
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page