top of page
พีวีซี ท่อโค้ง 90 ช่วงสั้น ร้อยสาย (PVC Short Bend 90: JIS)

พีวีซี ท่อโค้ง 90 ช่วงสั้น ร้อยสาย (PVC Short Bend 90: JIS)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐาน JIS

สี: ขาว
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  15 3/8" 6.42 150
  18 1/2" 9.63 200
  20 3/4" 12.84 100
  25 1" 18.19 60
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page