top of page
พีวีซี ข้อต่อตรงลด ร้อยสาย BS (PVC Reducer For PVC Conduit: BS)

พีวีซี ข้อต่อตรงลด ร้อยสาย BS (PVC Reducer For PVC Conduit: BS)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐาน BS

สี: ขาว
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  20x16 1/2"x3/8" 5.35 200
  25x20 3/4"x1/2" 5.89 150
  32x20 1"x1/2" 6.72 120
  32x25 1"x3/4" 7.49 80
  40x25 1-1/4"x3/4" 11.04 70
  40x32 1-1/4"x1" 11.82 70
  50x32 1-1/2"x1" 14.98 40
  50x40 1-1/2"x1-1/4" 15.78 40
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page