top of page
พีวีซี นิปเปิ้ล (PVC Nipple: PS)

พีวีซี นิปเปิ้ล (PVC Nipple: PS)

ใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่มีความดัน
ผลิตตาม มอก.1131-2535

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  18 1/2" 3.50 250
  20 3/4" 4.00 100
  25 1" 7.00 70
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page