top of page
พีวีซี ข้องอ 90° แบบเปิดร้อยสาย (PVC Inspection Elbow)

พีวีซี ข้องอ 90° แบบเปิดร้อยสาย (PVC Inspection Elbow)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  สีเหลืองและสีขาว

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  15 3/8" 7.00 80
  18 1/2" 9.00 120
  20 3/4" 12.00 80
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page