top of page
พีวีซี ข้อลดบาง (PVC Increaser: DS)

พีวีซี ข้อลดบาง (PVC Increaser: DS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ไม่มีความดัน เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
ผลิตตาม มอก.1410-2540

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  40x35 1-1/2"x1-1/4" 6.80 30
  55x35 2"x1-1/4" 11.20 40
  55x40 2"x1-1/2" 11.50 50
  65x40 2-1/2"x1-1/2" 16.15 30
  65x55 2-1/2"x2" 18.35 25
  80x40 3"x1-1/2" 23.10 20
  80x55 3"x2" 25.20 20
  80x65 3"x2-1/2" 27.00 20
  100x40 4"x1-1/2" 40.40 10
  100x55 4"x2" 40.40 8
  100x65 4"x2-1/2" 43.40 8
  100x80 4"x3" 48.30 8
  150x100 6"x4" 185.00 6
  200x100 8"x4" 918.00 3
  200x150 8"x6" 1,159.00 1
  250x200 10"x8" 2,259.00 1
  300x200 12"x8" 3,730.00 1
  300x250 12"x10" 3,965.00 1
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page