top of page
พีวีซี ท่อสั้นฝาปิดหน้าจาน (PVC Flange Clean Out: DS)

พีวีซี ท่อสั้นฝาปิดหน้าจาน (PVC Flange Clean Out: DS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ไม่มีความดัน เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
ผลิตตาม มอก.1410-2540

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  40 1-1/2" 165.00
  55 2" 224.00
  65 2-1/2" 324.00
  80 3" 348.00
  100 4" 442.00
  125 5" 721.00
  150 6" 971.00
  200 8" 1,324.00
  250 10" 2,101.00
  300 12" 3,142.00
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page