top of page
พีวีซี สี่ตาเกษตร (PVC Cross For Agricultural Use: AS)

พีวีซี สี่ตาเกษตร (PVC Cross For Agricultural Use: AS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ความดันต่ำ และใช้กับท่อเกษตร
ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย

สเปค : Click

สี: เทา
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  25 1" 10.00 80
  40 1-1/2" 22.00 25
  55 2" 29.20 20
  65 2-1/2" กรุณาสอบถาม กรุณาสอบถาม
  80 3" 115.00 6
  100 4" 210.00 3
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page