top of page
พีวีซี ท่อลูกฟูกร้อยสาย (PVC Corrugated Cable Conduits)

พีวีซี ท่อลูกฟูกร้อยสาย (PVC Corrugated Cable Conduits)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย

สี
 • ราคาและรายละเอียด (Price & Specifications)

  สีเหลืองและสีขาว
   

  ขนาด
  (นิ้ว)
  OD
  (mm)
  ID
  (mm)
  ความยาวต่อขด
  (m)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  3/8" 18 12.4 100 1,190.00
  1/2" 22 15.8 100 1,500.00
  3/4" 26 19 100 2,000.00
  1" 34 27 50 1,500.00
  1-1/4" 42 34.8 35 1,600.00
  1-1/2" 48 39.8 35 1,850.00
  2" 60 50.8 30 2,000.00
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page