top of page
พีวีซี ท่อสั้นฝาปิดเกลียวมือ (PVC Clean Out Plug: DS)

พีวีซี ท่อสั้นฝาปิดเกลียวมือ (PVC Clean Out Plug: DS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ไม่มีความดัน เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
ผลิตตาม มอก.1410-2540

สเปค: Click

สี: ฟ้า
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  40 1-1/2" 50.00
  55 2" 70.00
  65 2-1/2" 106.00
  80 3" 132.00
  100 4" 183.00
  125 5" 250.00
  150 6" 373.00
  200 8" 577.00
  250 10" 1,048.00
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page