top of page
พีวีซี ฝาครอบมือ (PVC Cap :DS)

พีวีซี ฝาครอบมือ (PVC Cap :DS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ไม่มีความดัน เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
ผลิตตาม มอก.1410-2540

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  125 5" 263.00
  150 6" 465.00
  200 8" 903.00
  250 10" 1,557.00
  300 12" 2,210.00
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page