top of page
พีวีซี รัดแยก (PVC Branch Saddle: PS)

พีวีซี รัดแยก (PVC Branch Saddle: PS)

ใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่มีความดัน
ผลิตตาม มอก.1131-2535

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  55x18 2"x1/2" 303.00 1
  55x20 2"x3/4" 303.00 1
  80x18 3"x1/2" 451.00 1
  80x20 3"x3/4" 451.00 1
  100x20 4"x3/4" 544.00 1
  100x25 4"x1" 544.00 1
  150x20 6"x3/4" 871.00 1
  150x25 6"x1" 871.00 1
  150x55 6"x2" 871.00 1
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page