top of page
พีวีซี ข้อต่อปากแตร (PVC Bell End)

พีวีซี ข้อต่อปากแตร (PVC Bell End)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย

สเปค: Click

สี: เหลือง
 • ราคา (Price)

  สีเหลือง

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  80 3" 112.00
  100 4" 165.00
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page