top of page
พีวีซี สามตาบาง 90° (PVC 90° Y: DS)

พีวีซี สามตาบาง 90° (PVC 90° Y: DS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ไม่มีความดัน เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
ผลิตตาม มอก.1410-2540

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  35 1-1/4" 7.80 50
  40 1-1/2" 12.50 80
  55 2" 15.50 40
  65 2-1/2" 26.10 20
  80 3" 39.50 15
  100 4" 92.90 5
  125 5" 285.00 8
  150 6" 438.00 3
  200 8" 1,520.00 1
  250 10" 7,183.00 1
  300 12" 14,095.00 1
  350 14" 25,365.00 1
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page