top of page
พีวีซี ท่อโค้ง 90° ร้อยสาย ช่วงสั้น (PVC 90° Short-Bend For PVC Conduit)

พีวีซี ท่อโค้ง 90° ร้อยสาย ช่วงสั้น (PVC 90° Short-Bend For PVC Conduit)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  สีเหลือง

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  15 3/8" 3.70 80
  18 1/2" 5.80 100
  20 3/4" 7.00 70
  25 1" 11.00 40
  35 1-1/4" 17.00 50
  40 1-1/2" 24.00 30
  55 2" 41.00 15
  65 2-1/2" 65.00 1
  80 3" 148.00 1
  100 4" 240.00 1

   

  สีขาว

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  10 1/4" 2.40 130
  15 3/8" 3.70 80
  18 1/2" 5.80 100
  20 3/4" 7.00 70
  25 1" 8.60 40
  35 1-1/4" 12.00 50
  40 1-1/2" 16.00 30
  55 2" 30.00 15
  65 2-1/2" 63.00 1
  80 3" 119.00 1
  100 4" 188.00 1
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page