top of page
ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น เกษตร (PVC 90° Short-Bend For Agricultural Use)

ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น เกษตร (PVC 90° Short-Bend For Agricultural Use)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ความดันต่ำ และใช้กับท่อเกษตร
ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย

สเปค: Click

สี: เทา
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  10 1/4" 2.40 130
  15 3/8" 3.80 80
  18 1/2" 5.80 100
  20 3/4" 7.00 70
  25 1" 8.60 40
  35 1-1/4" 12.00 50
  40 1-1/2" 16.00 30
  55 2" 30.00 15
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page