top of page
สามตาทีวาย 90° ลด แหวนยาง (PVC 90° Long Turn Lateral Reducer Rubber Ring Socket)

สามตาทีวาย 90° ลด แหวนยาง (PVC 90° Long Turn Lateral Reducer Rubber Ring Socket)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ไม่มีความดัน เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
ผลิตตาม มอก.1410-2540

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  80x40 3"x1-1/2" 195.00
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page