top of page
พีวีซี สามตาทีวาย 90° (PVC 90° Long Radius Y: DS)

พีวีซี สามตาทีวาย 90° (PVC 90° Long Radius Y: DS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ไม่มีความดัน เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
ผลิตตาม มอก.1410-2540

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  55 2" 33.80 15
  65 2-1/2" 72.10 15
  80 3" 93.00 10
  100 4" 175.00 10
  125 5" 570.00 5
  150 6" 600.00 1
  200 8" 5,065.00 1
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page