top of page
พีวีซี ท่อโค้ง 90° ร้อยสาย (PVC 90° Bend For PVC Conduit)

พีวีซี ท่อโค้ง 90° ร้อยสาย (PVC 90° Bend For PVC Conduit)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  สีเหลือง

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  15 3/8" 5.60 80
  18 1/2" 7.90 100
  20 3/4" 9.80 70
  25 1" 15.00 40
  35 1-1/4" 24.00 50
  40 1-1/2" 33.00 30
  55 2" 59.00 15
  65 2-1/2" 98.00 1
  80 3" 210.00 1
  100 4" 340.00

  1

   

  สีขาว

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  15 3/8" 5.60 80
  18 1/2" 7.90 100
  20 3/4" 9.80 70
  25 1" 12.00 40
  35 1-1/4" 21.00 50
  40 1-1/2" 28.00 30
  55 2" 49.00 15
  65 2-1/2" 98.00 1
  80 3" 165.00 1
  100 4" 322.00 1
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page