top of page
พีวีซี ท่อโค้ง 45° ร้อยสาย ช่วงสั้น (PVC 45° Short-Bend For PVC Conduit)

พีวีซี ท่อโค้ง 45° ร้อยสาย ช่วงสั้น (PVC 45° Short-Bend For PVC Conduit)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  สีเหลือง

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  15 3/8" 3.50 100
  18 1/2" 5.60 100
  20 3/4" 5.70 100
  25 1" 9.80 50
  35 1-1/4" 15.00 60
  40 1-1/2" 20.00 40
  55 2" 32.00 20
  65 2-1/2" 51.00 1
  80 3" 95.00 1
  100 4" 193.00 1

   

  สีขาว

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  10 1/4" 2.30 200
  15 3/8" 3.50 100
  18 1/2" 5.60 100
  20 3/4" 5.70 100
  25 1" 7.70 50
  35 1-1/4" 11.00 60
  40 1-1/2" 15.00 40
  55 2" 29.00 20
  65 2-1/2" 45.00 1
  80 3" 74.00 1
  100 4" 177.00 1
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page