top of page
พีวีซี งอบาง 45° (PVC 45° Elbow :DS)

พีวีซี งอบาง 45° (PVC 45° Elbow :DS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ไม่มีความดัน เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
ผลิตตาม มอก.1410-2540

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  35 1-1/4" 5.00 70
  40 1-1/2" 6.70 150
  55 2" 9.90 70
  65 2-1/2" 18.60 40
  80 3" 28.30 25
  100 4" 70.50 25
  125 5" 130.00 5
  150 6" 230.00 7
  200 8" 595.00 1
  250 10" 2,177.00 1
  300 12" 6,395.00 1
  350 14" 18,706.00 1
  400 16" 22,465.00 1
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page