top of page
พีวีซี สี่ตาวาย 45° เชื่อม (PVC 45° Double Y: DS)

พีวีซี สี่ตาวาย 45° เชื่อม (PVC 45° Double Y: DS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ไม่มีความดัน เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
ผลิตตาม มอก.1410-2540

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  55 2" 212.00
  80 3" 406.00
  100x65 4"x2-1/2" 636.00
  100 4" 806.00
  125 5" 1,324.00
  150x55 6"x2" 865.00
  150x100 6"x4" 1,465.00
  150 6" 1,677.00
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page