top of page
พีพีอาร์ ท่อน้ำ (PPR Pipe) High Pressure Class

พีพีอาร์ ท่อน้ำ (PPR Pipe) High Pressure Class

ประเภทการใช้งาน: ระบบท่อน้ำประปา ระบบท่อน้ำร้อน
   ระบบท่อ Chilled Water หรือระบบท่ออื่นๆ
   ระบบท่อ Solar cell, หม้อต้มน้ำ
อุณหภูมิการใช้งาน: 3-95 องศาเซลเซียส
อายุการใช้งาน(Life Time): 50 ปี
ความดัน (Working Pressure): PN 20 หรือประมาณ 20 บาร์
ภายใต้มาตรฐาน: DIN 8077/78 & ISO 15874
มาตรฐานความสะอาด: BS 6920 Part II
ความยาวต่อเส้น: 4 เมตร
รูปลักษณ์ภายนอก (สี): สีเขียว มีแถบขาว สี่เส้น
สี: Green
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  Thickness
  (mm.)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
        SDR 6 PN 20 SDR 7.4 PN 16
  20 1/2" 3.4 216.00  
  25 3/4" 4.2 332.00  
  32 1" 5.4 536.00  
  40 1 1/4" 6.7 836.00  
  50 1 1/2" 8.3 1,300.00  
  63 2" 10.5 2,044.00  
  75 2 1/2" 12.5 2,352.00  
  90 3" 15.0 3,508.00  
  110 4" 18.3 4,996.00  
  160 6" 21.9   10,800.00
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page