top of page
พีพีอาร์ ต่อตรงเกลียวนอก (PPR Male Thread Connector)

พีพีอาร์ ต่อตรงเกลียวนอก (PPR Male Thread Connector)

ข้อต่อ SDR6 PN20

สามารถรับแรงดันได้ประมาณ 20 บาร์

ภายใต้มาตรฐาน DIN8077/78 & ISO 15874

สี: Green
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
    SDR 6 PN 20
  20x1/2" 94.00
  20x3/4" 123.00
  25x1/2" 102.00
  25x3/4" 127.00
  32x1/2" 126.00
  32x3/4" 173.00
  32x1" 276.00
  40x1 1/4" 376.00
  50x1 1/2" 522.00
  63x2" 793.00
  75x2 1/2" 1,390.00
  90x3" 3,590.00
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page