top of page
น้ำยาหล่อลื่นสำหรับข้อต่อแหวนยาง (Lubricant for Rubber Ring Pipe)

น้ำยาหล่อลื่นสำหรับข้อต่อแหวนยาง (Lubricant for Rubber Ring Pipe)

 

 • ราคา (Price)

  ท่อน้ำไทย

  ปริมาณ ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  1,000 กรัม 587.00
  2,000 กรัม 1,134.00

   

  ตราช้าง

  ปริมาณ ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  1,000 กรัม 587.00
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page