top of page
ท่ออีเฟล็กซ์ (E-Flex)

ท่ออีเฟล็กซ์ (E-Flex)

ท่อร้อยสายใต้ดิน มีความยาวต่อเนื่อง และโค้งงอได้ง่าย

ด้วยลักษณะลูกฟูกที่เป็นเกลียว ทำให้มีความทนทานในแนวราบ

 

สี: Black
 • Price

  ขนาด

  (นิ้ว/มม.)

  ราคาต่อหน่วย

  (บาท/เมตร)

  จำนวนต่อขด

  (เมตร/ขด)

  1" (30) 95.00 300
  2" (50) 128.00 200
  3" (80) 194.00

  100

  4" (100) 275.00 100
  5" (125) 385.00

  100

  6" (150) 462.00 50

   

 • Standard

  ขนาด

  (มม.)

  เส้นผ่าศูนย์กลาง

  ภายนอกท่อ (มม.)

  เส้นผ่าศูนย์กลาง

  ภายในท่อ (มม.)

  น้ำหนัก

  (กก./ม)

  ขนาดของขด

  กว้างxสูง(ม.)

  30 40 30 0.23 1.40 x 0.55
  50 64 50 0.36 1.50 x 0.70
  80 102 80 0.80 1.70 x 0.70
  100 130 100 1.10 1.90 x 0.80
  125 160 125 1.60 2.05 x 1.00
  150 188 150 2.30 1.70 x 1.25

   

Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page