top of page
น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี (Cleanser for PVC Pipe)

น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี (Cleanser for PVC Pipe)

น้ำยาสำหรับเช็ดทำความสะอาดข้อต่อบริเวณที่จะทำการเชื่อมประสานท่อ

 • ราคา (Price)

  ท่อน้ำไทย

  ปริมาณ ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  1 ลิตร 260.00 6

   

  ตราช้าง

  ปริมาณ ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  800 กรัม 260.00 8
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page