top of page
ท่อร้อยสายไฟชนิดบาง (White Conduit : EMT)

ท่อร้อยสายไฟชนิดบาง (White Conduit : EMT)

ประเภทที่1 EMT (Electrical Metallic Tubing)

ท่อผนังบาง ปลายทั้ง 2ข้างไม่มีเกลียว

มาตรฐานอเมริกา ANSI C80.3 และ UL797

ความยาวท่อนละ 3เมตร

 • Price

  ขนาด

   (นิ้ว)

  ราคาต่อหน่วย

   (บาท/ท่อน)

  1/2" 133.00
  3/4" 192.00
  1" 273.00
  1-1/4" 476.00
  1-1/2" 555.00
  2" 688.00
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page