top of page
คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำสีเทา งอ45 (Liquid-Tight Flexible Connector)

คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำสีเทา งอ45 (Liquid-Tight Flexible Connector)

คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำสีเทา งอ45 (Liquid-Tight Flexible Connector)

ใช้สำหรับต่อท่ออ่อนกันน้ำสีเทา กับท่อชนิดอื่นๆ

 • Price

  ขนาด

  (นิ้ว)

  ราคาต่อหน่วย

  (บาท/ตัว)

  จำนวนต่อกล่อง

  (ตัว/กล่อง)

  1/2" 162.00 30
  3/4" 270.00

  15

  1" 470.00 10
  1-1/4" 800.00 10
  1-1/2" 930.00 10
  2" 1,060.00 4
  2-1/2" 1,860.00 -
  3" 2,750.00

  -

  4" 4,050.00 -

   

   

Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page