top of page
คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำสีเทา (Liquid-Tight Flexible Connector)

คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำสีเทา (Liquid-Tight Flexible Connector)

คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำสีเทา (Liquid-Tight Flexible Connector)

ใช้สำหรับต่อท่ออ่อนกันน้ำสีเทา กับท่อชนิดอื่นๆ

สี: Gray
 • Price

  ขนาด

  (นิ้ว)

  ราคาต่อหน่วย

  (บาท/ตัว)

  จำนวนต่อกล่อง

  (ตัว/กล่อง)

  1/2" 29.50 100
  3/4" 39.25

  50

  1" 73.50 40
  1-1/4" 122.50 30
  1-1/2" 176.50 20
  2" 304.00 12
  2-1/2" 588.00 8
  3" 735.00 4
  4" 980.00 -

   

   

Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page