top of page
คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำสีดำ งอ90 Bliss L2101 (Liquid-Tight Flexible Connector)

คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำสีดำ งอ90 Bliss L2101 (Liquid-Tight Flexible Connector)

คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำสีดำ งอ90 Bliss L2101 (Liquid-Tight Flexible Connector)

ใช้สำหรับต่อท่ออ่อนกันน้ำสีดำ กับท่อชนิดอื่นๆ หรือเข้าบ๊อกซ์

ทำจากเหล็กหล่อ ทำให้แข็งแรง ทนทาน 

เหมาะที่จะใช้กับท่ออ่อนกันน้ำ A2066 A2067 และA2017

สี: Black
 • Price

  ขนาด
  (นิ้ว)

  ราคาต่อหน่วย

  (บาท/ตัว)

  จำนวนต่อกล่อง

  (ตัว/กล่อง)

  3/8" 220.00 30
  1/2" 220.00 30
  3/4" 280.00 15
  1" 350.00 8
  1-1/4" - -
  1-1/2" - -
  2" - -
  2-1/2" - -
  3" - -
  4" - -

   

Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page