top of page
เฮ็ชดีพีอี ข้อต่อตรงเกลียวนอก ทองเหลือง(HDPE Male Adaptor Threaded Brass)

เฮ็ชดีพีอี ข้อต่อตรงเกลียวนอก ทองเหลือง(HDPE Male Adaptor Threaded Brass)

 

 • ราคา

  ขนาด
  (มม)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
     
  20x1/2" 72.00
  25x3/4" 110.00
  32x1" 160.00
  40x1 1/4" 230.00
  50x1 1/2" 300.00
  63x2" 500.00
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page